Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Politică de confidențialitate a datelor cu caracter personal

Obiectivul principal al S.C. JOB TV S.R.L. (în continuare JOB TV Work Television”), cu sediul social în Bucuresti, Piata Charles de Gaulle 4-6, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/418/2024, având C.U.I. RO 39858167, reprezentată legal prin Dl. Voinea Gheorghe Sorinel în calitate de Administrator si Dl. Florescu Constantin Andrei în calitate de Director Programe, este să asigure confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În consecință, acordăm o importanță sporită regulilor și principiilor rezultate din interpretarea Regulamentului (UE) 2016/679 vizând protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și, în special, privind libera circulație a acestor date.

Organismul de reglementare/supraveghere este Consilului National al Audiovizualului, cu sediul în Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sector 5. (www.cna.ro/cna@cna.ro )

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție prezenta politică de confidențialitate în privința datelor personale prelucrate, deoarece prin intermediul acesteia urmărim să vă oferim informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care acestea vor fi prelucrate de noi.

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici sale fizici, psihologici, mentali, privind identitatea economică, culturală sau socială.

Definiții și concepte:

vizitatori, reprezintă categoria de persoane fizice care, fără a transmite alte date cu caracter personal din cadrul secțiunilor ”Adaugă CV” sau ”Contact”, accesează cel puțin o dată website-ul http://www.jobtv.ro în scop de infomare, verificare ori vizualizare a informațiilor scrise sau audio-video, ori a serviciilor oferite de JobTv Work Television;


utilizatori, reprezintă categoria de persoane fizice care accesează cel puțin o dată website-ul http://www.jobtv.ro în scop de infomare, verificare ori vizualizare a informațiilor scrise sau audio-video, ori a serviciilor oferite de JobTv Work Television, și care solicită prin intermediul secțiunilor ”Adaugă CV” sau ”Contact” oferirea sprijinului pentru găsirea unui loc de muncă adaptat preferinţelor, experienţei şi competenţelor acestora și, ulterior, după caz, pentru a-i pune în legătură cu posibilii beneficiari ai forței de muncă oferite (interni sau de pe teritoriul U.E.)


beneficiarul forței de muncă, reprezintă persoana fizică sau juridică, de pe teritoriul României sau din U.E. care dorește să angajeze vreunul sau mai mulți dintre utilizatorii website-ului nostru;


membrii echipei JobTv Work Television, reprezintă categoria de persoane fizice care face parte din echipa JobTv Work Television și care pun la dispoziția vizitatorilor și utilizatorilor website-ului http://www.jobtv.ro pregătirea, competențele și experiența profesională pentru a le facilita găsirea unui loc de muncă adecvat preferințelor acestora.

Conținutul prezentei politici de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal vizează datele vizitatorilor, utilizatorilor site-ului nostru http://www.jobtv.ro și membrilor echipei JobTv Work Television și se aplică tuturor datelor și informațiilor colectate prin intermediul website-ului nostru, precum și tuturor celorlalte date personale colectate prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (telefon, e-mail, fax, facebook, whatsapp, instagram etc., după caz) sau prin alte contacte off-line. Prezenta politica de confidențialitate descrie:

modalitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal;

categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm;

scopurile și temeiurile pentru care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal;

durata prelucrării acestor date;

drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modalitatea în care le puteți exercita;

destinatarii cărora le putem dezvălui datele personale;

contact și întrebări.

Modalitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă informăm că procesul de colectare a datelor cu caracter personal este realizat cu respectarea principiilor legalității, transparenței și corectitudinii și minimizării datelor, în trei moduri specifice:

pentru vizitatori, când navigați pe site-ul http://www.jobtv.ro, sunt furnizate informații prin mijloace automate prin intermediul cookie-urilor. Informațiile pe care le putem colecta în acest mod includ adresa IP, identificatorul dispozitivului unic, caracteristicile browserului, caracteristicile dispozitivului, sistemul de operare, preferințele de limbă, adresele URL de trimitere, informațiile despre acțiunile întreprinse pe site-ul noastru, datele și orele de vizitare a site-ului noastru;


pentru utilizatori, prin solicitarea de transmitere CV, respectiv prin completarea câmpurilor din cadrul Formularului ”CV rapid” din cuprinsul secțiunii ”Adaugă CV” și atașarea de fotografii, urmată de transmiterea cererii ”Trimite CV” către reprezentanții societății noastre;


pentru ambele categorii (vizitatori și utilizatori) prin contactare telefonică sau e-mail la datele de contact indicate pe site-ul nostru http://www.jobtv.ro, pentru a furniza informații suplimentare, lămuriri, detalii tehnice, de conținut ori alte asemenea date și informații utile pentru vizitator/utilizator în îndeplinirea scopului urmărit de către acesta;

În ceea ce privește datele colectate online, acestea sunt criptate și protejate automat prin intermediul protocolului HTTPS.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm

JobTv Work Television prelucrează, în condițiile Regulamentului GDPR, date cu caracter personal ale:


vizitatorilor website-ului nostru http://www.jobtv.ro, respectiv: browser-ul și adresa IP de pe care ați accesat website-ul nostru, inclusiv date privind geolocația din care ați vizitat website-ul nostru;


utilizatorilor website-ului nostru, prin intermediul canalelor de colectare arătate mai sus, după cum urmează: nume și prenume, data nașterii, oraș / județ de reședință/domiciliu, profesie și meserie, e-mail, telefon, țara în care persoana vizată dorește să caute și să ocupe un loc de muncă, imaginea vizuală a persoanei vizate sub formă de fotografie tip buletin/pașaport sau altă formă avută la dispoziție, informații privind competențele, aptitudinile, pregătirea și experiența profesională, și, în măsura în care vor fi necesare, alte date cu caracter personal care vor fi solicitate ulterior persoanei vizate. Este posibil ca după transmiterea datelor sau a unora dintre datele din rubricile special destinate din cuprinsul website-ului nostru, funcție de preferințele și de solicitările beneficiarilor forței de muncă, să fie solicitate utilizatorului punerea la dispoziție și a altor date cu caracter personal, cum ar fi, dar fără a se limita la: informații personale din cartea de identitate/pașaport, titlu de călătorie, informații privind naționalitatea, cetățenia, persoanele aflate în întreținere, informații medicale (necesare pentru angajare sau pentru prestarea anumitor activități), informații privind cazierul judiciar, informații privind câștigurile financiare vizate, istoricul locurilor de muncă și al educației, competențe lingvistice și alte competențe legate de desfășurarea activității, vârstă, gen, informații legate de obținerea sau deținerea unor documente specifice de autorizare a prestării muncii în România sau în U.E., performanțe profesionale, personale sau sociale proprii, eventuale referințe ale altor persoane/angajatori în legătură cu experiența profesională și/sau personală, informații privind interesele în carieră, informații privind conturile bancare, informații cuprinse în CV-ul pus la dispoziție de către utilizator, altele. Aceste informații vor fi stocate și prelucrate în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679.


membrilor echipei noastre, respectiv: nume și prenume, imagine facială, competențe, aptitudini, pregătire și experiență profesională, în cadrul rubricii intitulate ”Echipa”.

Scopurile și temeiurile pentru care colectăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal

JobTv Work Television sau „Televiziunea care îți dă de lucru” colectează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru (Scopul):

a vă facilita găsirea unui loc de muncă adaptat preferinţelor, experienţei şi competenţelor dumneavoastră și, ulterior, după caz, pentru a vă pune în legătură cu posibilii beneficiari (interni sau de pe teritoriul Uniunii Europene) ai forței de muncă oferite de către dumneavoastră;


a vă informa cu privire la cele mai noi job-uri existente pe piața muncii atât din România cât și din străinătate (din cadrul U.E.) – oportunități de angajare;


a vă oferi informații centralizate și sistematizate referitoare la piața forței de muncă la care accesul, din punct de vedere al resurselor, este limitat sau restricționat.


Pentru vizitatorii website-ului nostru vom utiliza datele privind browser-ul și adresa IP a stației de lucru (laptop, tabletă, telefon, computer etc.) pentru transmiterea de informații centralizate și sistematizate în legătură cu locurile de muncă disponibile pe piața forței de muncă din România și din statele aflate membre U.E.


Pentru utilizatorii website-ului nostru vom utiliza datele cu caracter personal colectate prin intermediul secțiunii ”Adaugă CV” sau/și Contact (e-mail, telefon) pentru a le facilita găsirea unui loc de muncă adaptat preferinţelor, experienţei şi competenţelor acestora și, ulterior, după caz, pentru a-i pune în legătură cu potențialii beneficiari (interni sau de pe teritoriul Uniunii Europene) ai forței de muncă oferite. Prin completarea și transmiterea informațiilor din secțiunea ”Adaugă CV” confirmați că ați fost înștiințat și că sunteți de acord ca JobTv Work Television să transmită toate sau o parte dintre datele cu caracter personal ale dumneavoastră către beneficiarii forței de muncă. Utilizatorii își asumă întreaga răspundere și responsabilitate pentru realitatea și veridicitatea informațiilor furnizate, JobTv Work Television neavând nicio răspundere pentru caracterul nereal sau alte asemenea consecințe în raporturile cu terțele persoane.


Datele cu caracter personal ale membrilor echipei noastre, astfel cum au fost individualizate mai sus, vor fi folosite exclusiv în scop de informare și de prezentare pentru promovarea brandului și a imaginii JobTv Work Television, scopul final fiind acela de a contribui la consolidarea încrederii vizitatorilor și utilizatorilor website-ului http://www.jobtv.ro și de a-i asigura că soluțiile oferite de noi satisfac pe deplin preferințele și nevoile acestora.


Vom utiliza aceste date exclusiv în scop contractual sau precontractual, pentru transmiterea de informații la cerere sau, periodic, cu privire la piața locurilor de muncă disponibile în România și în statele din cadrul Uniunii Europene.


De asemenea, vom putea utiliza datele dumneavoastră personale pentru a soluționa și a vă răspunde în timp util la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați. Vor putea exista situații în care vom lua legătura cu dumneavoastră prin e-mail, poștă, telefon sau SMS, în funcție de datele de contact pe care le transmiteți. Ar putea exista și motive de natură juridică pentru prelucrarea acestor date: în anumite situații va trebui să utilizăm datele personale furnizate pentru a soluționa disputele juridice sau reclamațiile, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege.


Vă informăm asupra faptului că, dacă vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează într-un mod substanțial, vom implementa și măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține o intervenție umană.


Având în vedere scopurile expuse mai sus, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în temeiul (Temeiul) încheierii unui eventual contract cu posibilii beneficiari ai forței de muncă puse la dispoziție de către dumneavoastră, cu mijlocirea și cu sprijinul nostru (conform dispozițiilor art. 6 lit. b) din Regulamentul nr. 679/2016, ”prelucrarea este necesară pentru […] a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”). Astfel, calitatea în care vom prelucra datele dvs. cu caracter personal este cea de persoană împuternicită de către posibilii beneficiari ai datelor cu caracter personal (aceștia din urmă având calitatea de operatori).


În cazul în care utilizatorii solicită facilitarea găsirii unui loc de muncă adecvat preferințelor, pregătirii și experienței profesionale, prin intermediul rubricilor ”Adaugă CV” sau ”Contact”, astfel de situație se va intepreta ca fiind o mandatare (un contract de mandat) a JobTv Work Television să efectueze demersurile de căutare și punere la dispoziție a diferitelor oferte de locuri de muncă din România și din străinătate (UE) și, ulterior, dacă este cazul, să asigure mijlocirea încheierii unui contract între utilizator și beneficiarul final al muncii acestuia, fără însă ca un astfel de mandat să creeze vreo obligație în sarcina JobTv Work Television.


Prelucrarea datelor membrilor echipei JobTv Work Television se va realiza în temeiul executării contractului și, dacă este cazul, pe bază de consimțământ.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Durata de stocare a datelor cu caracter personal depinde de natura interacțiunii cu website-ul nostru și serviciile furnizate.


Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare.


Datele preluate de la vizitatori vor fi stocate pe o durată de 2 ani.


Datele preluate de la utilizatori vor fi stocate pe o durată de 3 ani, cu excepția cazului în care utilizatorul va încheia un contract cu beneficiarul ofertei de muncă, situație în care datele vor fi prelucrate pe întreaga durată a contractului, precum și ulterior, dacă este cazul, în condițiile legii;


Datele preluate de la membrii echipei JobTv Work Television vor fi prelucrate pe întreaga durată a derulării contractului.


În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, JobTv Work Television va stabili și documenta că are ca temei un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în mod corespunzător în acest sens.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modalitatea în care le puteți exercita

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care JobTv Work Television o realizează:

a) dreptul de acces: puteți obține de la JobTv Work Television confirmarea că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi: modalitatea de colectare, scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționarea prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și, contra cost, orice copii suplimentare.


b) dreptul de rectificare a datelor: aveți posibilitatea să solicitați JobTv Work Television să modifice datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completeze/actualizeze datele care sunt incomplete.


c) dreptul la ștergere: aveți posibilitatea de a solicita JobTv Work Television ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-a colectat și le prelucrează; v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în situațiile în care consimțământul a fost necesar și manifestat expres de dumneavoastră și JobTv Work Television nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.


d) retragerea consimțământului: aveți posibilitatea de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ.


e) dreptul de opoziție: aveți posibilitatea să vă opuneți oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al JobTv Work Television din motive care țin de situația dumneavoastră specifică.


f) restricționare: aveți posibilitatea de a solicita JobTv Work Television să restricționeze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă: contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite JobTv Work Television să verifice exactitatea datelor contestate; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; datele nu mai sunt necesare prelucrării de JobTv Work Television, dar dumneavoastră le solicitați pentru acțiune în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se va verifica dacă drepturile legitime ale JobTv Work Television în calitate de operator sau de persoană împuternicită prevalează asupra drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată.


g) dreptul la portabilitate: dacă JobTv Work Television prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, aveți posibilitatea de a solicita, în condițiile legii, să furnizeze datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă veți solicita acest lucru JobTv Work Television poate să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și dacă această este o măsură proporțională în raport cu bugetul nostru.


h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri;


i) dreptul de a vă adresa justiției: dreptul la o cale de atac judiciară;


j) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere: aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a prelucrării datelor dacă dumneavoastră considerați că v-au fost încălcate drepturile (Autoritatea în România fiind A.N.S.P.D.C.P.).


În cazul în care dumneavoastră doriți să vă exercitați unul/mai multe din drepturile pe care le aveți cu privire la datele cu caracter personal ce vă aparțin, vă rugăm să printați conținutul formularului de mai jos, să îl completați rubricile acestuia, în mod corespunzător, să îl datați și semnați și să îl transmiteți prin e-mail, la adresa de contact: contact@jobtv.ro.

Informaţii solicitant

Nume și prenume complet

Numele anterior (dacă este cazul)

CNP/NIF

Adresă de domiciliu

Adresă de corespondenţă

Telefon mobil/fix

E-mail

Pentru cine doriți exercitarea drepturilor (bifați cu X în căsuța corespunzătoare)

Pentru persoana mea

Altă persoană

Dacă la punctul 2 ați bifat ”Altă persoană”, vă rugăm să completați tabelul de mai jos cu datele despre această persoană:

Nume și prenume complet

Numele anterior (dacă este cazul)

CNP/NIF

Adresă de domiciliu

Adresă de corespondenţă

Telefon mobil/fix

E-mail

Care este relația dintre dvs. și această persoană

Dacă solicitaţi informaţiile pentru o altă persoană, vă rugăm să ne furnizaţi copii legalizate ale documentelor justificative care vă oferă dreptul să procedaţi astfel

Dovada identității persoanei vizate

Pentru a ne ajuta în a certifica identitatea dumneavoastră, cererea pe care o depuneţi va fi însoţită de copii ale documentelor de identitate sau ale documentelor de călătorie (CI/BI, paşaport sau alt document de călătorie).

Vă rugăm să bifați cu X dreptul pe care doriți să îl exercitați:

dreptul de acces (puteți obține confirmarea că vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării, cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționarea prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și, contra cost, orice copii suplimentare)

dreptul de rectificare a datelor (aveți posibilitatea să ne solicitați să vă modificăm datele dumneavoastră cu caracter personal incorecte ori, după caz, să completăm/actualizăm datele care sunt incomplete)

dreptul la ștergere (vă puteți exercita acest drept dacă datele dvs. nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care noi le-am colectat și prelucrat; dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în situațiile în care consimțământul a fost necesar și manifestat expres de dumneavoastră și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii sau trebuie șterse conform legislației relevante).

retragerea consimțământului (aveți posibilitatea de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ).

dreptul de opoziție (aveți posibilitatea să vă opuneți oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al angajatorului din motive care țin de situația dumneavoastră specifică).

dreptul la restricționare (puteți exercita acest drept dacă dvs: contestați corectitudinea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; datele nu mai sunt necesare prelucrării de către noi, dar dumneavoastră le solicitați pentru acțiune în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se va verifica dacă drepturile legitime ale noastre, în calitate de operator prevalează asupra drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată).

dreptul la portabilitate (aveți posibilitatea de a solicita, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat către o altă entitate pe care o denumiți dvs., însă numai după îndeplinirea următoarelor condiții: vă prelucrăm datele cu caracter personal prin mijloace automate; este posibil din punct de vedere tehnic; în urma unei analize interne noi am concluzionat că aceasta este o măsură proporțională în raport cu bugetul de care dispunem).

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri;

dreptul de a vă adresa justiției: dreptul la o cale de atac judiciară;

Vă rugăm să ne furnizaţi mai jos detalii complete despre datele în legătură cu care doriți exercitarea dreptului pentru care ați optat (inclusiv contactul entității către care doriți transmiterea datelor dvs., dacă vă exercitați dreptul la portabilitate):

Notă explicativă

Termenul de răspuns la solicitările dvs. care au ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal este de 1 lună de la primirea cererii. Avem dreptul de a prelungi acest termen cu încă o lună, ținând seama de complexitatea și numărul cererilor, însă avem obligația de a vă informa asupra acestei întârzieri în termen de 1 lună de la primirea cererii, prezentându-vă și motivele întârzierii. În cazul în care nu vom lua măsuri cu privire la cererea primită, ne asumăm obligația să informăm persoana interesată, în termen de 1 lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu vom lua acele măsuri și la posibilitatea persoanei vizate de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere și/sau de a introduce o cale de atac judiciară. În măsura în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, ne rezervăm dreptul: de a percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării ori pentru implementarea măsurilor solicitate; de a refuza să dăm curs cererii.

Unde doriți să vă transmitem răspunsul (se bifează cu x opțiunea dorită și se completează corespunzător):

în scris, la adresa de corespondență de la punctul ….. (vă rugăm să alegeți, după caz, adresa de corespondență de la punctul 1 sau 3);

în format electronic, la următoarea adresă de email:

Data completării și transmiterii formularului

Semnătură petent/ă,

În situația în care considerați că drepturile dvs. nu au fost respectate ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor personale, vă sfătuim să vă adresați responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: contact@jobtv.ro


Prima solicitare de exercitare a drepturilor dumneavoastră este gratuită. Ne rezervăm însă dreptul să respingem solicitările din partea dumneavoastră care se repetă în mod neîntemeiat, care necesită un efort tehnic excesiv din partea JobTv Work Television (de exemplu dacă ne solicitați să dezvoltăm un nou sistem sau să modificăm substanțial o practică încetățenită la nivelul JobTv Work Television) ori care periclitează confidenţialitatea datelor cu caracter personal a altor persoane.

Destinatarii cărora le putem dezvălui datele personale

Ne angajăm să nu dezvăluim nici un fel de date cu caracter personal despre dumneavoastră către terțe părți fără a primi, în prealabil, consimțământul expres al dumneavoastră în această privință.


Totuși, vom divulga date cu caracter personal către entități sau persoane din afara JobTv Work Television în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că dezvăluirea acestor date personale este o acțiune necesară, în mod rezonabil, pentru:


respectarea legilor aplicabile, a reglementărilor, a procedurilor legale sau a solicitărilor venite din partea unor instituții/autorități publice.

punerea în aplicare a Regulamentului și a dispozițiilor legale adiacente, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora.

detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic.

protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei JobTv Work Television, a dumneavoastră sau a publicului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Actualizări ale politicii de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate poate fi actualizată de către JobTv Work Television, după cum se va dovedi necesar. JobTv Work Television se va asigura că respectiva actualizare este efectuată într-o manieră care asigură informarea corespunzătoare a dumneavoastră.


Versiune actualizată la 21.02.2024.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru și fii la curent cu ultimele noutăți.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru și fii la curent cu ultimele noutăți.

Noi nu iti vom umple casuta postala cu informații inutile! Aboneaza-te acum la newsletter-ul nostru si vezi in ce directie merge piata fortei de munca din Romania si UE.